Program (tervezet):

1.) „Az áltudományok és az Egészségügyi Tudományos Tanács”

 Mandl József, az MTA rendes tagja, az ETT elnöke, Semmelweis Egyetem
 
2.)  Az „összeesküvés elméletek”-ről

 Tanács János  egyetemi docens  Filozófia és Tudománytörténet Tanszék GTK BME

3.)  Az „energia” fogalma a tudományban és a hétköznapokban.

 Orosz László Egyetemi docens Fizika Tanszék TTK, BME

4.)  Hőszigetelés - Nanotechnológia.


5.)  Tudományos újságírás (hogyan - hogyan ne)

  Härtlein Károly mesteroktató Fizikai Intézet, BME--o--

Kérjük a konferencia résztvevőit és látogatóit, hogy a konferencián  a jogszabályok betartása mellett a rendezvény helyszínéül szolgáló Műegyetem hagyományait, rendjét és a tudományos eszmecsere normáit tiszteletben tartva vegyenek részt. Az előadásokat követően az esetleges kérdéseik feltételére, észrevételeik, ellenvéleményük rövid kifejtésére lehetőséget biztosítunk. A konferencia szervezői fenntartják a jogot, hogy rendezvényt vagy a konferencia valamelyik előadását az együttműködés és a kulturált véleménynyilvánítás szabályai ellenében megzavaró vagy mások biztonságát veszélyeztető személyeket a rendezvény helyszínéről eltávolíttassák.