Kedves Tanítványom!

Ismét hozzám fordultál, ismét olyasmit kérdezel amire nincs megnyugtató válasz. Te, aki egyetemen tanulsz, és a mérnöki pályára készülve érzed, hogy a természettudományos alapok, így a fizika nélkül nem lehetsz jó mérnök. Kérdéseidre adott válaszomban sajnos nem a fizika lesz a főszereplő. A kvantumfizika milyen új emberképet állít elénk? – kérded. Mi köze van ennek a testhez és a lélekhez? Miként értelmezhető az az állítás amit nemrég hallottál:
"Szembesültünk azzal, hogy valójában van egy olyan fajta rezgés tartomány, amely rezgéstartománynak bizonyos sűrűsödési pontján anyagi valóság jelenik meg, bizonyos sűrűsödési pontján pedig elektromágneses rezgés például foton."
Nem érted azt sem, hogy miként következik a fizika órán tanultakból:
"Az anyag és energia összefüggésében egy olyan mező szintjére jutottunk, ahol a rezgéseknek az amplitúdója intenzitása szabja meg és egyben a rezgések mintegy sűrűsödési csomópontjai, hogy hogyan alakul az a bizonyos entitás, már nem is merek anyagot vagy, szellemet vagy más természetű anyagot mondani, hiszen ugyan arról van szó, az egyik az anyagi világ irányába sűrűsödik, megtestesül, láthatóvá, tapasztalhatóvá válik, a másik pedig ugye az elektromágneses rezgéseknek egy bizonyos szintjén már mint foton tapasztalható."
Amikor azt mondtam neked, hogy ez tömény marhaság, láttam a szemedben a kétkedést. Ennek ellenére folytattad az idézést:
"Így tudjuk megérteni azt a új pszichoszomatikus koncepciót, amely eleve abból indul ki, amit már bizonyítottak, és tudjuk, tudjuk, hogy ez a valóság, hogy létezik az emberi egészen belül egy úgynevezett holográfikus memória. Hogyan működik ez? Hogy vissza kell kapcsolnom az úgynevezett húrelmélethez, a húrok, mint a legkisebb egységek amelyek tapasztalhatók, vagy megállapíthatók az a kvantumfizika rendelkezésére álló eszközeivel, a húrok amelyek bizonyos sűrűsödési pontokat alkotnak, és így teremtik meg úgy azt a valóságot amelybe természetesen elektromágneses rezgéseknek bizonyos szintje képviselve van és ugyanakkor a sűrűsödések jellegéből következően entitásként, matériaként anyagi minőségben is megjelennek."
Ismét csak azt mondhattam neked, hogy ez minden tudományos alapot nélkülöző halandzsa, Karinthy írt ebben a stílusban A nagybácsi című jelenetében. Kétkedésed nem szűnt, mert akitől ezt hallottad köztiszteletben álló neves tudós, – professor emeritus – tisztségei, a díjak és elismerések alapján a szakmájának elismert művelője, számtalan elismerés birtokosa. A Széchenyi professzori ösztöndíj mellett, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét, és a Prima Primissima díjat is odaítélték neki. Bencze Gyula cikke jutott eszembe, ahol így ír Alan Sokal tréfájáról:
"Amint az a címből is sejthető (A határok áttörése - Arccal a kvantumgravitáció transzformatív hermeneutikája felé), a cikk a szakmai zsargont ötletesen használó, a posztmodern nagyjaitól bőven vett idézetekkel fűszerezett, teljesen értelmetlen ökörség volt."
Alan Sokal egy New York-i matematikus, 1996-ban juttatta el írását a Social Text című neves társadalomtudományi folyóirathoz, azzal a céllal, hogy rámutasson a posztmodernizmus vagy a posztstrukturalizmus érthetetlenségére, megmutassa, hogy azok ugyanilyen zagyvaságok – e nézetek követői ugyanis Sokal szerint "maguk sem tudják, mit beszélnek", ha ezt az írást elfogadták tudománynak.
Nehéz helyzet elé állítottál, mert ezek a mondatok nem a posztmodernizmus vagy a posztstrukturalizmus érthetetlenségére kívánnak leleplező szándékkal rámutatni. A mondatokat meggyőződéssel, tudományként mondja a Prima Primisszima díj tulajdonosa. Hogy kaphat valaki ennek ellenére ilyen díjat? Ez a díjkiosztás menetének ismeretében érthető meg.
Jelölteket a VOSZ elnöksége, megyei- és szekcióelnökei, a társadalmi tanácsadó testületének tagjai, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma, valamint érdekvédelmi, érdekképviseleti és szakmai civilszervezetek állíthatnak. Jelölhető minden olyan magyar állampolgárságú, magyarországi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, társadalmi szervezet és alkotóközösség, amely a Magyar Köztársaság területén végezte elismerendő tevékenységét. 2003 és 2012 között a jelöltek közül a Prima Primissima Alapítvány és a Társadalmi Tanácsadó Testület titkos szavazással választott ki három-három Primát, tíz kategóriában. A Primák egyben jelöltekké is válnak: a magyar vállalkozók napján közülük választották meg titkos szavazással a Primissimákat, továbbá a nagyközönség telefonos és internetes, illetve SMS-ben történő szavazásával a közönségdíjast. 2013-tól módosultak a jelölés szabályai. Kategóriánként felállítottak egy szakmai testületet, amelyek a nagyszámú jelöltek közül kiválasztanak maximum tízet, s közülük választja ki a kuratórium a Primákat, majd a kuratórium és a VOSZ közösen a Primissimákat.
Akárhogy is olvasom a fenti sorokat, az derül ki belőle, hogy tudományos ismeretekkel nem feltétlenül rendelkezők választanak Primát, ha valaki Primává válik, akkor a további szűrők sem biztosítékok arra, hogy valaki igazi tudósként váljék Primisszimává, majd Prima Primisszimává. Persze a tudós életében is jöhetnek olyan fordulatok, hogy pl. tudomány ellenessé válik. Jó példa erre népszerű szívsebész professzorunk (2006. Prima Magyar tudomány kategóriában) például a konyhasó tudatos mérgezéséről tart előadásokat, ír cikkeket, ad szakvéleményt.
Megígértem, hogy utánajárok a kérdésnek, a film amit mutattál nem tréfa, tudományos igénnyel készítették. Dr. Prof. Bagdy Emőke máskor is vállalt tudományosnak nehezen nevezhető "fellépést". A Prima Primisszima díj megítélése előtt nem sokkal a 20. Kombucha-Mantra Nyílt Nap egyik előadója volt.
2011. április 16. 9:00–18:00
CEU – Közép-Európai Egyetem Kongresszusi Központja Budapest
Az eseményre a belépés ingyenes, minden látogató ajándékot kap.
A Naturhelix standon minden kedves Érdeklődőt további AJÁNDÉK FÜLGYERTYA CSOMAGGAL és ingyenes fülgyertyázással várunk!
Egész nap természetgyógyászati tanácsadás, jóslás aurafotózás, személyre szóló aurazene-készítés, bioenergetikai felmérés, fényterápia, antioxidáns mérés, biorezonanciás állapotfelmérés és kezelés, stresszoldás, masszázs, relaxációs és egyéb kezelések a Gyógyítók Termében!
Meghívott előadók: Prof. Dr. Bagdy Emőke, Dr. Bakanek György, Dr. Csiszár Róbert, Dienes István, Dr. Fajcsák Zsuzsanna Dr. Földes László, Partl Viktória és Jakab István
Napközben koncertek: MaGong együttes, Kövi Szabolcs és Enrico
A professzor asszony laudációja ezekről a fellépésekről semmit sem mond:
1982-ben lett a pszichológiai tudományok kandidátusa, 1995-ben pedig habilitált doktora. Több egyetemi pszichológia szakirány alapítása és szervezése fűződik nevéhez. Főbb kutatási területei: relaxációs eljárások hatásvizsgálata, a hivatásszemélyiség fejlesztésére irányuló módszerek kimunkálása; párkapcsolati viszonyelemzés, stressz-kezelő módszerek, egészségpszichológia. Missziója, hogy minél több emberrel megismertesse, hogyan működik a lélek. Megszervezte a Szülők Iskoláját és a Pedagógus-Akadémiát, hogy  korszerű ismereteket adjon át szülőknek, nevelőknek.
Levelemben a fizikától érthető módon nagyon eltávolodtam. A professzor asszony állításai alapján nem is kellett beszélnem róla, ki merem mondani, hogy nincs tisztában azzal, hogy mekkora szamárságokat beszél. Beszél, beszél, és a körülötte levők isszák szavait, jó nekik mert ők sem értik az elhangzottakat. Szerintem jól van ez így, hiszen mindenki elégedett, főleg azok akik nem értenek a tudományhoz, a VOSZ, A Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma, a Prima Primissima gálaműsor készítői, és az SMS szavazók, főleg azok akik az SMS-ek alapján a később megválasztott Prima Primisszimára szavaztak. Félreértés ne essék, nem állítom, hogy a Prima Primissima gondolata nem jó, azt sem állítom a díjazottak ismeretében, hogy ez jellemző lenne, De tanulságként levonható, hogy a hozzá nem értők kezébe tudományos díj odaítélését adni, legalább is kétséges. Nekünk tudósoknak, jobb ha csendben dolgozunk tovább, nem morgunk, mert árt a szépségünknek és a munka kedvünknek.