Mottó:

A falra borsót hányni közismert jelentésű és közismeretlen eredetű szólásaink közé tartozik. Egyes középkorú urak, akik nemcsak emlékeznek rá, hogy nemrégiben sorkötelezettség volt hazánkban, hanem szolgáltak is a seregben, a gyakori sárgaborsó fogyasztás velejárójaként a borsóhányót a fogyasztói magatartás kifejezőjeként értelmezték. Kissé fennköltebben fogalmazva: attól hogy beveszünk valamit, nem biztos, hogy az maradandó.

Nem szeretnénk ettől az értelmezéstől sem elhatárolódni, de terveink szerint egyre bővülő gyűjteményünk magasztos célját és majdhogynem elhanyagolható eredményességét kívánjuk a szólás eredeti jelentése alapján programszerűen vállalni. A szólás eredetéről szóló, a  mellékletben olvasható tanulmány bizonyítja, hogy a népi hiedelemvilágban való eligazodás nélkül megszólalni sem tudnánk, legfeljebb valamilyen metanyelven kommunikálni.  A borsóhányó egy közönséges halálsikoly, a minduntalan rászedett józan ész tiltakozása az átverés szűnni nem akarása ellen.

A nagy átverés forgatókönyve a világszabadalommal védett televíziós kvíz játékokén naponta  tanulmányozható. Az önbizalom és a részvételi kedv fokozása érdekében bevezetésül el kell dönteni, hogy Franciaország fővárosa Párizs vagy Vámosmikola. A következő kérdés hasonló bonyolultságú, de ekkor már küldhetők a megfejtések emelt díjas sms-ek formájában. A játékvezető percekig ismétli a nyerhető összeget, a vele elérhető élvezeteket, majd meg is mutat néhány ötezres bankjegyet. Amikor a beérkező megfejtések összege megközelíti a százmillió forintot, akkor harsány gratulációk közepette valaki kap 25 ezret.

A  médiától elvárható etikai szint ebben a rablójátékban érhető tetten. Ezen kívül a médiától jó esetben azt kapjuk amit látni, hallani szeretnénk, hiszen az önigazolásért fizetünk legszívesebben.  Ami ezt nem veszi tudomásul, az borsóhányásra kényszerül, ha egyáltalán szóhoz  (képernyőhöz) juthat. Ebből a szempontból tekintve a borsóhányás népmozgalom, tömegsport, alapvetően egészségjavító tevékenység, ha eltekintünk a vérnyomásnövelő mellékhatásától. Ezért mielőtt bárki erre adná a fejét, kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

Szakosodott korunkban ezért meg kell mondanunk, hogy ebben az univerzális feladatban, a borsóhányásban, kizárólag az áltudományos jelenségeknek a fizika szempontjából történő bírálatával, megkérdőjelezésével szándékozunk részt venni. Különös előszeretettel foglalkozunk örökmozgókkal, antigravitációs készülékekkel és mágneses hókusz-pókuszokal.    

Továbbá olyan eszközökkel, amelyek mágikus eljárásokkal szárítják a borsóhányáshoz elengedhetetlen falat.


Füstöss László