Érvek és ellenérvek az AQUAPOL készülék működésének bizonyítására

Ez az oldal addig lesz elérhető, amíg meg nem győznek az AQUAPOL működéséről, vagy amíg fel nem hagynak a gravomágneses elven működő AQUAPOL készülék forgalmazásával. Szerkesztési elveim egyike: "Azt sem bánom, ha nem értem meg az AQUAPOL működését, csak tapasztaljam, hogy tényleg szárítja a falat az AQUAPOL készülék!"


Fizikus szemmel tekintve az AQUAPOL működési elvére, kimondható, hogy semmilyen tapasztalat, kísérlet nem támasztja alá akár az elv helyességét, akár azt hogy egy eddig ismeretlen elv alapján működne a készülék! Több honlapon olvashatjuk, hogy szabadalmi oltalom védi az eszközt. Egyesek odáig vetemedtek, hogy szabadalmi titokkal magyarázzák az eljárás működésének titkosságát. Pedig nem bonyolult dolog a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala oldalain megtalálni azt, hogy milyen utat járt be a gravomágneses falszárítás és megtudni azt, hogy jelenleg nincs évényes szabadalom. Az ideiglenes oltalomról lemondott a két oltalomért forduló Weisz György és dr. Orbán József. Ha valaki jártas az ilyen ügyekben az ügyiratszámból az is látszik, hogy soha sem oltalmazta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, sem az elődje a Magyar Szabadalmi Hivatal az eljárást. (P9900198/20 az ügyiratszáma, ami nem jelenti, hogy bármikor is akárcsak egyetlen percre oltalom védte volna az eljárást. A kezdő P betű ami ezt megmutatja.)

Az AQUAPOL működési elve az ismereteink közé mint új, eddig nem ismert jelenségként sem illeszthető be! Tehát igazolni kellene a természettudományos alapokat. Az AQUAPOL forgalmazói nem ezt az utat választják, sem itthon, sem külföldön. Számukra a megoldás a jogi út. Perelni, perrel fenyegetni az ellenük fellépőket, és jogi eszközökkel eltüntetni még az internetes fórumokból is a bírálatokat. Ennek szép példája, az INDEX Fórumán nyílott egy topic "AQUAPOL: Működhet?" címen, ma ennek a fórumnak a címe: "Gravomágneses falszárító: működhet?". Pereskedni itthon azért van merszük, mert akad szakmai támogató:

- Dr. Orbán József a PTE Pollack Mihály Műszaki Kar főiskolai tanszékvezető tanára,

Orbán
           József

- Dr. Tóth Elek a BME Építőmérnöki Kar, Magasépítési Tanszék docense

Nélkülük az AQUAPOL készülék nem lenne szakmailag védhető (a GVH vizsgálatot is ezért szüntették meg). Ezért kellene az oktatási intézményük vezetőinek megtenni a helyzetnek megfelelő lépéseket!

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy az AQUAPOL forgalmazóihoz fordulva, legyenek szívesek a készülő honlapra küldjenek el minden olyan szerintük az AQUAPOL működését igazoló dokumentumot, amely alapján igazoltnak látják az AQUAPOL működését.

Az oldalt azért szerkesztem, nehogy az a vád érjen, hogy a tudomány oldaláról nem hangzik el semmi, a tudomány hallgat. Ennek az oldalnak a célja a tények összegyűjtése, és ez alapján véleményalkotás, amelyet az olvasóra bízok. Nyomatékosan kijelentem, hogy nem célja az AQUAPOL készülék lejáratása, az AQUAPOL cégnek gazdasági kár okozása.

Segítő kezet is nyújtok az AQUAPOL forgalmazóinak és szakmai támogatóinak: Azt hiszem, hogy a legrövidebb úton úgy vehetnék elejét az AQUAPOL forgalmazói a támadásoknak, cáfolatok szaporodásának, ha készítenének egy speciális AQUAPOL-t. Ennek az lenne a feladata, hogy az alapelveket igazolja. Vagyis a gravomágnesség segítségével elektromos áramot és ennek segítségével fényt állítana elő.

És akkor mindenki számára a szó szoros értelmében világossá válna a gravomágneses energianyerés lehetősége, látható lenne az amiben most hinnünk kell! Tehát egy kis zseblámpát, vagy egy LED-et kellene tudni világításra rávenni a gravomágneses térből vett energiával. Ezt szerintem könnyebb kivitelezni, mint a gravomágneses térből vett energiát átalakítani elektromágneses hullámmá és a nedves falra kisugározni.

Ha ez már működik majd, akkor megyünk tovább, és górcső alá vesszük azt, hogy a gravomágnesességből hogyan lehet elektromágnesességet csinálni! Addig esetleg Dr. Orbán József a téma felkent szakértője számítással megmutathatná nekünk azt, hogy egy egy négyzetméteres fal kiszárításához, szárazon tartásához az alábbi állításának megfelelően  mekkora energia szükséges!

„A kapilláris falához tapadó folyadékrétegben, ha növeljük az adszorbeálódott H+ ionok mennyiségét, úgy H2 gáz keletkezik. Ezen a molekulavastagságú gázrétegen keresztül csökken a vízmolekulákra ható adhéziós vonzerő, ami a kapilláris szívóerő megszűnéséhez vezet, azaz kialakul a kapilláris depresszió, és a víz visszahúzódik a talajba”

forrás: http://www.aquapol.hu/muk_elv.html

Írások amelyek az AQUAPOL működését igazolni igyekeznek:

Írások amelyek az AQUAPOL működését cáfolni igyekeznek:


Dr. Orbán József vezetésével 1996-ban zárult egy kutatás amelyet az OTKA is támogatott:

Utólagos falszárítási eljárások hatásmechanizmusának feltárása. Anyagkutatás az épület rehabilitáció területén. OTKA T-015519.  (1996.)


Ezek után 2003-ban tesz egy felajánlást:


Részletes cáfolat német nyelven:

http://web.archive.org/web/20140716081316/http://www.psiram.com/ge/index.php/Aquapol


PD Dr. rer.  nat. Klaus Keck írása az AQUAPOL-rólBodó Réka Eszter szakdolgozata (ELTE Természet Tudományi Kar):

Fizikai elvek alkalmazása fizikai elvekre hivatkozó csalások leleplezésére

A dolgozat 2010 nyarán került megvédésre (jeles eredménnyel).

Belső konzulens: Patkós András,
témavezető: Härtlein Károly.


Csavarhúzós írásai az AQUAPOL készülékről:


Aquapol: WISO-Detektiv ermittelt

Vaskó László írása:
Elektromágneses falszárító eljárások