Budapesti Szkeptikus Konferencia
Időpont: 2004. február 28.
Helyszín: BME Fizikai Intézet F29-es terem

Sokan kérdezik, miért kell fellépni az áltudományos nézetek ellen, kinek és miért káros az, ha valaki nem fogadja el, vagy nem ismeri a „hivatalos tudomány” álláspontját? Az írott és elektronikus sajtó szívesebben mutat be örökmozgókat, mindent gyógyító csodaszereket, természetfeletti képességeket – függetlenül azok igazságtartalmától – mint igazi tudományos eredményeket. Egyébként sem igazán hálás feladat a kritikus gondolkodás népszerűsítése. Ezt a világjelenséget kommentálva Kendrick Frazier, a Skeptical Inquirer című szaklap főszerkesztője a szkeptikusok tevékenységét a lépcsőház felmosásához hasonlította. Amikor már éppen végeznénk a takarítással, jön valaki és összemászkálja, úgyhogy kezdhetjük elölről az egészet. Fárasztó dolog, de rendetlenségben nem lehet huzamosabb ideig élni.

1995-ben a székesfehérvári csillagászok egy ufófesztivál hatására megelégelték a tehetetlenséget. A Szkeptikus Találkozó ötletét az egyik helyi kulturális központ, a Szabadművelődés Háza karolta fel. A kezdeményezés ugyanis találkozott Tóth Lászlónak, a művelődési ház igazgatóhelyettesének törekvéseivel. Az ilyen jellegű fellépésre már csak “a rossz gyerek effektus” miatt is szükség van. Ha ugyanis tudomány képviselői hallgatnak, akkor az a hiedelem terjedhet el a köztudatban, hogy az áltudósoknak van igazuk.

Azóta is minden évben megrendezik Székesfehérváron a Szkeptikus Találkozót. Az áltudósok évről-évre bőségesen szolgáltatnak megbeszélnivalót. A nyilvánvaló tudománytalanságokat legtöbbször mind az írott, mind az elektronikus sajtó valódi szenzációként tálalja. Ezek, a média által „hitelesített” dolgok ezután élik az utóéletüket, becsapva a hiszékeny, a természettudományokban járatlanokat.

Sokszor találkozhatunk a média által megtévesztett emberekkel. Elgondolkoztató hogy, ezek alól a főiskolai és egyetemi hallgatók sem kivételek. A székesfehérvári Szkeptikus Találkozóra a hallgatók közül sajnos csak kevesen jutnak el. Ezért rendezünk a BME Fizikai Intézetében egy hasonló, a hallgatókhoz szóló, az áltudomány-tudomány kérdésében segítséget adó konferenciát. A rendezvény céljaival egyetértve, ehhez a kezdeményezéshez segítséget nyújt az ELFT (Eötvös Loránd Fizikai Társulat), a Szabadalmi Hivatal, a Természet Világa, az Élet és Tudomány szerkesztősége, és a MAFIHE (Magyar Fizikus Hallgatók Egyesülete) is.

A Budapesti Szkeptikus Konferencia tehát alapvetően egyetemistákhoz szól, problémafelvetésében, az előadások szintjében a hallgatókat tekinti célközönségnek. Elsősorban arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan lehet megkülönböztetni az áltudományt a tudománytól. Mi lehet az oka annak, hogy bár a természet-tudomány eredményei a mai mindennapjaink szerves része, sokan mégis az áltudománynak hisznek.

Rendezvényünk egyaránt kíván szólni a leendő bölcsészekhez, jogászokhoz, közgazdászokhoz, és mérnökökhöz, de minden érdeklődőt szívesen látunk.

A Mindentudás Egyetemének sikere mutatja, hogy társadalmunkban igény van a tudományos gondolkodásmód megismerésére.

Füstöss László,    Härtlein Károly,     Orosz László
BME Fizikai Intézet
A rendezvény szervezői